Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda
NotHaber

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız: "Ürün tedarik zincirini aksatan ve engelleyen faaliyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyoruz" AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu: "Stokçuluk hakkında uygulanacak müeyyide ağırlaştırılarak cezanın etkinliği ve caydırıcılığı artırılacak"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Görüşmelere geçmeden değerlendirmelerde bulunan Altunyaldız, dünyanın, köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, iklim krizinin ve Kovid-19 salgınının, küresel tedarik zincirlerinin kökten sarsılmasına neden olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki enerji tedarik güvenliğine ilişkin gelişmelerin, enerji güvenliğinin hayati derecedeki önemini hatırlattığını dile getiren Altunyaldız, enerji alanındaki olası sıkıntıların, ülkelerin ekonomik aktivitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği yeşil kalkınma devrimi vizyonuna uygun şekilde yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki atılımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Güneş, rüzgar, jeotermal, biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücünde büyük bir gelişme kaydeden Türkiye'nin, enerji arzının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için "daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" şiarıyla çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Altunyaldız, "Düzenlemede yer alan kapasite artışları yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin, yerli aksam desteklerinden faydalanabilmesi, ülkemizin yerli aksam kapasitesinin artmasını sağlayacak." dedi.

Akaryakıt kaçakçılığı başta olmak üzere haksız kazanç elde edenlerle etkin mücadeleyi sürdürdüklerine dikkati çeken Altunyaldız, kanun teklifinde yer alan hükümle, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların lisans almasının önüne geçildiğini aktardı.

Piyasa dinamiklerini en iyi şekilde tesis etmeye, kaçakçılık yoluyla oluşan rekabet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya ve vergi tahsilatını güvence altına almaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Altunyaldız, "Küresel dış ticaret istatistiklerine baktığımızda dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bağlamda ekonomik büyümenin önemli öğelerinden olan dış ticaret ve lojistik alanlarında olduğu kadar tedarik zincirlerinin de önemli bir halkasını limanlar oluşturuyor. Öngörülebilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla ticarette kilit roldeki limanlarımızın etkinliğinin artırılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Altunyaldız, piyasa dinamiklerini bozan, piyasaların etkin işleyişine engel teşkil eden aktörlerin ve eylemlerin önüne geçmek için cezai müeyyidelerin artırılması hedeflenen düzenlemeyle tedarik zincirini aksatan ve engelleyen faaliyetlerin önüne geçmeyi amaçladıklarını bildirdi.

- "Lojistik ve taşımacılığın önemi her geçen gün artıyor"

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise dünya ticaretinin farklı boyut kazandığını, lojistik ve taşımacılığın öneminin her geçen gün arttığını kaydetti.

Bu hızlı değişim sürecinde oluşan fırsatları değerlendirme kabiliyeti olan ülkelerin, gelecek yıllarda dünya ticaretinde söz sahibi olacağına işaret eden Çolakoğlu, "Özelleştirme kapsamında olan liman işletmelerimizin, hızla değişen ve büyüyen ticaret kapasitesine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ortada. Bu amaç doğrultusunda limanların herhangi bir zaman kaybı yaşamadan küresel rekabet güçlerini korumaları için bugünden yatırımlar yaparak büyümeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çolakoğlu, özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların, işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları sonucunda imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme sürelerinin; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde sözleşmelerinin süresinin 49 yıla kadar uzatılacağını aktardı.

Düzenlemeyle, süre uzatımına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlenmesinin öngörüldüğünü, sözleşme bedelinin de Sermaye Piyasası Kanunu'na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş tarafından belirlenmesinin hükme bağlandığını kaydeden Çolakoğlu, nihai karar merci olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun görevlendirildiğini hatırlattı.

Çolakoğlu, kanun teklifi ile rafinericilerin, sektörlerindeki depolama tanımı nedeniyle yaşadıkları sorunu çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda tanımda yer alan "LPG dağıtıcıları" yerine, "piyasa faaliyetinde bulunanlar" ifadesinin eklendiğini ve tanımın kapsamının diğer lisans sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini anlattı.

Akaryakıt piyasasında lisans alıp da değişik yol ve yöntemlerle kaçakçılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin tespit edildiğini aktaran Çolakoğlu, "Amacımız, hakkaniyet içinde ticaretini gerçekleştiren lisanslı tüzel ve gerçek kişilere, kanunlar içinde suçlunun cezasız kalmayacağının gösterilmesi. ​​​​​​​Farklı yol ve yöntemler denense dahi suçlular kanunlar içinde bir boşluk bulamamalı. Bunun için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların lisans alması önleniyor." açıklamasında bulundu.

Son zamanlarda gündem olan stokçuluk alanındaki düzenlemenin de kanun teklifinde yer aldığına dikkati çeken Çolakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Var olan stokçuluk cezasında, cezaların miktarında bir değişikliğe giderek caydırıcılığı artırmayı amaçladık. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un Ek 1'inci maddesinin ikinci fıkrası ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması yasaklanmıştır. Bu çerçevede uygulanacak müeyyidenin muhatabı olan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin ekonomik büyüklükleri, faaliyet alanları ve ticarete konu ürünlerinin ekonomik değerleri birbirinden çok farklı olabiliyor. Yapılan değişiklik ile bu faaliyetlerde bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyide ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor, ayrıca cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirlenerek, daha hakkaniyetli müeyyide uygulanabilmesine imkan sağlanıyor."

Bu arada görüşmelere, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katılıyor.

Komisyonda, kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz