Erdoğan: Akdeniz, mülteci kabristanına döndü

Erdoğan: Akdeniz, mülteci kabristanına döndü
NotHaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarının insanlık dışı bir durama neden olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Erdoğan mesajında iklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadelenin sadece belli ülkelere havale edilemeyeceğini, ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koymasının şart olduğunu belirtti. İnsanlık olarak iklim değişikliği, çevre felaketleri, kirlilik, su ve gıda güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sınamalarla karşı karşıya olunduğunu belirten Erdoğan, son dönemde dünyanın farklı köşelerinde yaşanan ve ciddi kayıplara yol açan tabii afetlerin bu sorunların ulaştığı vahim boyutları gösterdiğine vurgu yaptı.

“Tabii afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor” diyen Erdoğan, “Şu gerçeği hepimiz biliyoruz; tabiattaki her şey zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Tahrip olan biyolojik çeşitlilik, kirletilen çevre, yok olan gıda ve su demektir” şeklinde konuştu.

“AKDENİZ MÜLTECİ KABRİSTANINA DÖNDÜ”

Bu durumun çatışmalara yol açtığını ve insanları göçe zorladığını hatırlatan Erdoğan, “Medeniyetler beşiği olan Akdeniz'i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de çevrenin tahrip olmasıdır. Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler iklim değişikliğine yol açan sıkıntıların ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlardır. Ancak iklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez. Ekonomik gücü, coğrafi konumu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır” dedi.

“2020 SONRASI KÜRESEL BİYOÇEŞİTLİLİK ÇERÇEVESİ AMACINA HİZMET EDECEK”

Türkiye’nin 'yaratılanı sev yaratandan ötürü' anlayışıyla zengin biyolojik çeşitliliğini hem karada hem de denizlerinde korumakta kararlı olduğunu belirten Erdoğan “Bunu yaparken yaşam hakkına sadece biz insanların değil tüm canlıların sahip olduğu anlayışını esas alıyoruz. 2030'a kadar biyolojik çeşitlilik kaybını en aza indirmeyi temel alan, 2020 Sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi sürecinin bu amaca hizmet edeceğine inanıyoruz” dedi.

ANADOLU’NUN BİTKİ ZENGİNLİĞİNE DEM VURDU

Üç farklı iklim kuşağı ve üç biyocoğrafi alan üzerinde yer alan Türkiye’nin orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve bunların farklı form ve kombinasyonlarına sahip olduğu bilgisini veren Erdoğan, “Dünyadaki 8 bitki gen merkezinden 3'ü Türkiye'de kesişmektedir. Anadolu buğdayın, mercimeğin, nohudun, zeytinin, elmanın, kirazın ve daha sayamadığımız yüzlerce bitkinin ana vatanıdır” şeklinde konuştu.

Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken, Türkiye'nin yaklaşık 4 bini endemik olmak üzere 12 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığı bilgisini veren Erdoğan, “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projemiz sayesinde biyolojik çeşitlilik envanterimizi çıkardık. Envanteri yapılan türlerden 428'i yerel endemik, 3 bin 275'i de endemik tür olup bu türler dünya üzerinde sadece Türkiye'de bulunuyor” dedi.

TÜRKİYE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONFERANSINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye’nin zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmanın kendilerine ayrı bir mesuliyet yüklediğine dikkat çeken Erdoğan, “Bu kapsamda biyoçeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilirliğinin teminini ve ekonomiye entegrasyonunu uzun vadeli ve gerçekçi politikalarla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne atfettiğimiz önem çerçevesinde gelecek sene 16'ncı Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve 2022-2024 yıllarında sözleşme dönem başkanlığını deruhte edeceğiz”  diye konuştu.

Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaklarına değinen Erdoğan, karşı karşıya olunan tüm küresel imtihanlara adil, hakkaniyetli ve vicdanlı çözümlerin bulunacağına olan inancını yineledi.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz